Logo Robot chứng khoán Ditiso

Giới thiệu về chúng tôi

Với triết lý rõ ràng "Đầu tư chứng khoán luôn có lợi nhuận". Hệ thống Ditiso dùng công nghệ AI Robot thông minh để phân tích dòng tiền dựa trên các thuật toán độc quyền và dữ liệu, thông tin từ UBCK, các công ty chứng khoán lớn có uy tín trên TTCK Việt Nam. Từ đó hệ thống chỉ ra chính xác phiên thị trường lập vùng đáy/vùng đỉnh theo dữ liệu realtime giúp bạn tận dụng thời điểm mua/bán cổ phiếu giá hấp dẫn, gia tăng được lợi nhuận trong sóng tăng/giảm.

Phương châm đầu tư của hệ thống:

  • Mua vào tại vùng đáy, Bán ra tại vùng đỉnh của TT chung và cổ phiếu.
  • Chọn sóng ngành dòng dẫn dắt, cổ phiếu mạnh hơn thị trường và cổ phiếu khác.
  • Chiến lược giải ngân hợp lý.

Chính vì thế, Ditiso Robot chứng khoán không ngừng thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư tới các dịch vụ.

Tầm nhìn: Cung cấp các dịch vụ chứng khoán tốt nhất cho khách hàng.

Sứ mệnh: Mang đến cơ hội đầu tư và gia tăng lợi nhuận đầu tư chứng khoán cho từng khách hàng.

Giá trị cốt lõi:

  • Sáng tạo đi kèm thực tiễn
  • Tôn trọng và học tập
  • Tinh thần đồng đội
  • Trách nghiệm và phát triển cộng đồng chứng khoán