Nâng cấp tài khoản VIP

Xin chào tất cả quý nhà đầu tư!

Cảm ơn nhà đầu tư đã quan tâm tới và tin tưởng tới sản phẩm của chúng tôi. Phần mềm Robot Ditiso Stock sẽ hỗ trợ nhà đầu tư điểm mua bán online cổ phiếu trong phiên kịp thời, nhanh chóng khi có dòng tiền lớn xuất hiện thông qua các nền tảng Webiside, android, ios... Để sử dụng trọn vẹn các tính năng và có sự trải nghiệm tốt nhất, quý nhà đầu tư vui lòng nâng cấp theo các gói sau đây. Kich vào Link để xem chi tiết và đặt mua: https://robotchungkhoan.vn/dich-vu.html

Bảng giá robot chứng khoán Ditiso

Miễn phí sử dụng Ditiso Chart

Gói mặc định
Gói tùy chọn

Gói dùng miễn phí

Miễn phí
Bảng giá Thi trường theo Realtime
"Bảng giá gia dịch TTCKVN , cổ phiếu, chứng quyền, chứng chỉ quỹ, phái sinh.... trên TTCKVN."
Công cụ phân tích chuyên sâu
Phân tích chuyên sâu, toàn cảnh TTCK, cổ phiếu, dòng tiền ra vào cổ phiếu, thông tin tài chính, phi tài chính và các thông tin cập nhật mới nhất về doanh nghiệp
Biểu bồ phân tích
Sứ dụng biểu đồ phân tích rõ nét, kết hợp các chỉ báo chuyên sâu đc tích hợp trên đồ thị giúp nhà đầu tư quyết định trong việc lựa chọn cổ phiếu
Săn tin tức toàn thị trường
Cập nhật thông tin nhanh chóng từ nội tại doanh nghiệp, từ các trang web uy tín trong và ngoài nước giúp nhà đầu tư nắm bắt và nâng cao hiệu quả đầu tư.
Thống kê (TT, cổ phiếu...)
Xem thống kê giao dịch của mã cổ phiếu bất kỳ để thấy được xác xuất thành công của hệ thống khuyến nghị. Sử dụng tham khảo thông tin chi tiết, tổng hợp đầy đủ song song tại trang web của hệ thống robotchungkhoan.vn.

Tiêu chuẩn

1,600,000 / tháng
Bảng giá Thi trường theo Realtime
"Bảng giá gia dịch TTCKVN , cổ phiếu, chứng quyền, chứng chỉ quỹ, phái sinh.... trên TTCKVN."
Công cụ phân tích chuyên sâu
Phân tích chuyên sâu, toàn cảnh TTCK, cổ phiếu, dòng tiền ra vào cổ phiếu, thông tin tài chính, phi tài chính và các thông tin cập nhật mới nhất về doanh nghiệp
Biểu bồ phân tích
Sứ dụng biểu đồ phân tích rõ nét, kết hợp các chỉ báo chuyên sâu đc tích hợp trên đồ thị giúp nhà đầu tư quyết định trong việc lựa chọn cổ phiếu
Săn tin tức toàn thị trường
Cập nhật thông tin nhanh chóng từ nội tại doanh nghiệp, từ các trang web uy tín trong và ngoài nước giúp nhà đầu tư nắm bắt và nâng cao hiệu quả đầu tư.
Thống kê (TT, cổ phiếu...)
Xem thống kê giao dịch của mã cổ phiếu bất kỳ để thấy được xác xuất thành công của hệ thống khuyến nghị. Sử dụng tham khảo thông tin chi tiết, tổng hợp đầy đủ song song tại trang web của hệ thống robotchungkhoan.vn.
Báo nhịp Đỉnh sóng, chân sóng
Sử dụng hơn 20 chỉ báo chuyên sâu và thuật toán độc quyền bắt chân sóng ,đỉnh sóng được đơn giản hóa bằng các bảng biểu đồ dữ liệu thống kê; Mua, mua mạnh, bán, bán mạnh của hệ thống. Đây là tính năng giúp bạn chủ động tự phân tích và đưa ra nhận định về xu hướng chung của thị trường bằng dữ liệu trực tuyến trong phiên. Mua, mua mạnh là chức năng giúp nhìn thấy được thời điểm thị trường có dấu hiệu tạo đáy khi số liệu dịch chuyển tăng lên đột biến (vol và giá) , tốc độ dòng tiền vào cổ phiếu. Bán, bán mạnh là dấu hiệu thấy dòng tiền rút ra trước khi đỉnh sóng xuất hiện
Báo dòng tiền: Lagrercap, Midcap, Small cap
Dữ liệu phân tích sóng sẽ được tổng hợp dưới dạng 04 biểu đồ hình bán nguyệt giúp đánh giá nhanh về xu hướng thị trường (vnindex, largecap, midcap và smallcap) chỉ trong 30 giây cập nhật diễn biến thị trường hàng ngày: Diễn biến thay đổi về xu hướng thị trường sẽ được cập nhật liên tục trong phiên bằng đẩy thông báo tin qua điện thoại Chi tiết diễn biến thị trường hàng ngày.
Danh mục: Mua - Ban cổ phiếu
Đây là sản phẩm có tỷ lệ chiến thắng rất cao của Ditiso, lên đến hơn 85%. Có những, cố phiếu đem lại lợi nhuận lến đến hơn 500%. Khi có các tín hiệu Mua, Mua mạnh, Bán, Bán mạnh của hệ thống. Đây là tính năng giúp bạn nhanh chóng đưa ra quyết định đầu tư/bán cổ phiếu, đem lại lợi nhuận cao nhất cho tài khoản. Dữ liệu được cung cấp trực tiếp trong phiên giao dịch. Mua, Mua mạnh là chức năng giúp nhìn thấy được thời điểm thị trường có dấu hiệu tạo đáy khi thông tin, số liệu về dòng tiền Thông minh tham gia vào CP. Bán, bán mạnh là dấu hiệu thấy dòng tiền Thông minh rút ra trước khi đỉnh sóng xuất hiện. Giúp nhà đầu tư biết được Mua - Bán của cổ phiếu trên toàn thị trường hoặc cổ phiếu theo danh mục yêu thích của nhà đầu tư.
Ngành nghề: Báo mua - bán
Phát hiện sức mạnh dòng tiền vào ra cổ phiếu và ngành đa khung thời gian (ngày, tuần, tháng). Đồng thời hỗ trợ cài đặt xem Chart trên Amiborker với Code Ditiso Stock để xem chi tiết tiết hiệu bán, mua trên đồ thị.
Tư vấn trực tuyến
Đội ngũ chuyên gia sẽ đồng hành cùng Nhà đầu tư trong giờ giao dịch để hỗ trợ nâng xác xuất thành công khi thực hiện mua/ bán

Chuyên nghiệp

2,000,000 / tháng
Bảng giá Thi trường theo Realtime
"Bảng giá gia dịch TTCKVN , cổ phiếu, chứng quyền, chứng chỉ quỹ, phái sinh.... trên TTCKVN."
Công cụ phân tích chuyên sâu
Phân tích chuyên sâu, toàn cảnh TTCK, cổ phiếu, dòng tiền ra vào cổ phiếu, thông tin tài chính, phi tài chính và các thông tin cập nhật mới nhất về doanh nghiệp
Biểu bồ phân tích
Sứ dụng biểu đồ phân tích rõ nét, kết hợp các chỉ báo chuyên sâu đc tích hợp trên đồ thị giúp nhà đầu tư quyết định trong việc lựa chọn cổ phiếu
Săn tin tức toàn thị trường
Cập nhật thông tin nhanh chóng từ nội tại doanh nghiệp, từ các trang web uy tín trong và ngoài nước giúp nhà đầu tư nắm bắt và nâng cao hiệu quả đầu tư.
Thống kê (TT, cổ phiếu...)
Xem thống kê giao dịch của mã cổ phiếu bất kỳ để thấy được xác xuất thành công của hệ thống khuyến nghị. Sử dụng tham khảo thông tin chi tiết, tổng hợp đầy đủ song song tại trang web của hệ thống robotchungkhoan.vn.
Báo nhịp Đỉnh sóng, chân sóng
Sử dụng hơn 20 chỉ báo chuyên sâu và thuật toán độc quyền bắt chân sóng ,đỉnh sóng được đơn giản hóa bằng các bảng biểu đồ dữ liệu thống kê; Mua, mua mạnh, bán, bán mạnh của hệ thống. Đây là tính năng giúp bạn chủ động tự phân tích và đưa ra nhận định về xu hướng chung của thị trường bằng dữ liệu trực tuyến trong phiên. Mua, mua mạnh là chức năng giúp nhìn thấy được thời điểm thị trường có dấu hiệu tạo đáy khi số liệu dịch chuyển tăng lên đột biến (vol và giá) , tốc độ dòng tiền vào cổ phiếu. Bán, bán mạnh là dấu hiệu thấy dòng tiền rút ra trước khi đỉnh sóng xuất hiện
Báo dòng tiền: Lagrercap, Midcap, Small cap
Dữ liệu phân tích sóng sẽ được tổng hợp dưới dạng 04 biểu đồ hình bán nguyệt giúp đánh giá nhanh về xu hướng thị trường (vnindex, largecap, midcap và smallcap) chỉ trong 30 giây cập nhật diễn biến thị trường hàng ngày: Diễn biến thay đổi về xu hướng thị trường sẽ được cập nhật liên tục trong phiên bằng đẩy thông báo tin qua điện thoại Chi tiết diễn biến thị trường hàng ngày.
Danh mục: Mua - Ban cổ phiếu
Đây là sản phẩm có tỷ lệ chiến thắng rất cao của Ditiso, lên đến hơn 85%. Có những, cố phiếu đem lại lợi nhuận lến đến hơn 500%. Khi có các tín hiệu Mua, Mua mạnh, Bán, Bán mạnh của hệ thống. Đây là tính năng giúp bạn nhanh chóng đưa ra quyết định đầu tư/bán cổ phiếu, đem lại lợi nhuận cao nhất cho tài khoản. Dữ liệu được cung cấp trực tiếp trong phiên giao dịch. Mua, Mua mạnh là chức năng giúp nhìn thấy được thời điểm thị trường có dấu hiệu tạo đáy khi thông tin, số liệu về dòng tiền Thông minh tham gia vào CP. Bán, bán mạnh là dấu hiệu thấy dòng tiền Thông minh rút ra trước khi đỉnh sóng xuất hiện. Giúp nhà đầu tư biết được Mua - Bán của cổ phiếu trên toàn thị trường hoặc cổ phiếu theo danh mục yêu thích của nhà đầu tư.
Dòng tiền phân bổ theo sàn, ngành
Phát hiện ngành nghề đang dẫn sóng thị trường. Để nhà đầu tư chọn cổ phiếu theo ngành dẫn sóng, tốc độ sinh lời cao nhất và nhanh nhất cho tài khoản.
Nhóm Cổ phiếu vượt đỉnh 52 tuần
Phát hiện kịp thời, cổ phiếu vượt đỉnh 52 tuần, nhận diện được cổ phiếu mạnh đang tăng trưởng, giúp nhà đầu tư có chiến lược đầu tư hiệu quả.
Cổ phiếu mô hình Mark Minervini
Phát hiện cổ phiếu đang hình thành mô hình Mark Minervini, cổ phiếu vào mô hình có tỷ lệ thành công cao, tỷ suất lợi nhuận đạt từ 20% - 50%.
Tư vấn, Quản lý danh mục Đầu tư
Đội ngũ quản lý đầu tư chất lượng, chú trọng chuyên môn. Đầu tư sinh lợi hiệu quả. Đạt được những tiêu chuẩn về đầu tư tương đồng ở các thị trường phát triển như Mỹ hay Châu Âu. Sẽ giúp bạn an toàn về danh mục đầu tư của mình.
Báo điểm mua bán trên Amiborker - Cơ cở
Sử dụng nhiều chỉ báo chuyên sâu kết hợp thuật toán độc quyền của Ditiso, điểm Mua - Bán của thị trường chung cũng như cổ phiếu/phái sinh được hiển thị ngay trên đồ thị, để người dùng biết được tại sao báo điểm mua bán với xác suất cao nhất mang lại hiệu quả tối đa.

Cao cấp

2,500,000 / tháng
Bảng giá Thi trường theo Realtime
"Bảng giá gia dịch TTCKVN , cổ phiếu, chứng quyền, chứng chỉ quỹ, phái sinh.... trên TTCKVN."
Công cụ phân tích chuyên sâu
Phân tích chuyên sâu, toàn cảnh TTCK, cổ phiếu, dòng tiền ra vào cổ phiếu, thông tin tài chính, phi tài chính và các thông tin cập nhật mới nhất về doanh nghiệp
Biểu bồ phân tích
Sứ dụng biểu đồ phân tích rõ nét, kết hợp các chỉ báo chuyên sâu đc tích hợp trên đồ thị giúp nhà đầu tư quyết định trong việc lựa chọn cổ phiếu
Săn tin tức toàn thị trường
Cập nhật thông tin nhanh chóng từ nội tại doanh nghiệp, từ các trang web uy tín trong và ngoài nước giúp nhà đầu tư nắm bắt và nâng cao hiệu quả đầu tư.
Thống kê (TT, cổ phiếu...)
Xem thống kê giao dịch của mã cổ phiếu bất kỳ để thấy được xác xuất thành công của hệ thống khuyến nghị. Sử dụng tham khảo thông tin chi tiết, tổng hợp đầy đủ song song tại trang web của hệ thống robotchungkhoan.vn.
Báo nhịp Đỉnh sóng, chân sóng
Sử dụng hơn 20 chỉ báo chuyên sâu và thuật toán độc quyền bắt chân sóng ,đỉnh sóng được đơn giản hóa bằng các bảng biểu đồ dữ liệu thống kê; Mua, mua mạnh, bán, bán mạnh của hệ thống. Đây là tính năng giúp bạn chủ động tự phân tích và đưa ra nhận định về xu hướng chung của thị trường bằng dữ liệu trực tuyến trong phiên. Mua, mua mạnh là chức năng giúp nhìn thấy được thời điểm thị trường có dấu hiệu tạo đáy khi số liệu dịch chuyển tăng lên đột biến (vol và giá) , tốc độ dòng tiền vào cổ phiếu. Bán, bán mạnh là dấu hiệu thấy dòng tiền rút ra trước khi đỉnh sóng xuất hiện
Báo dòng tiền: Lagrercap, Midcap, Small cap
Dữ liệu phân tích sóng sẽ được tổng hợp dưới dạng 04 biểu đồ hình bán nguyệt giúp đánh giá nhanh về xu hướng thị trường (vnindex, largecap, midcap và smallcap) chỉ trong 30 giây cập nhật diễn biến thị trường hàng ngày: Diễn biến thay đổi về xu hướng thị trường sẽ được cập nhật liên tục trong phiên bằng đẩy thông báo tin qua điện thoại Chi tiết diễn biến thị trường hàng ngày.
Danh mục: Mua - Ban cổ phiếu
Đây là sản phẩm có tỷ lệ chiến thắng rất cao của Ditiso, lên đến hơn 85%. Có những, cố phiếu đem lại lợi nhuận lến đến hơn 500%. Khi có các tín hiệu Mua, Mua mạnh, Bán, Bán mạnh của hệ thống. Đây là tính năng giúp bạn nhanh chóng đưa ra quyết định đầu tư/bán cổ phiếu, đem lại lợi nhuận cao nhất cho tài khoản. Dữ liệu được cung cấp trực tiếp trong phiên giao dịch. Mua, Mua mạnh là chức năng giúp nhìn thấy được thời điểm thị trường có dấu hiệu tạo đáy khi thông tin, số liệu về dòng tiền Thông minh tham gia vào CP. Bán, bán mạnh là dấu hiệu thấy dòng tiền Thông minh rút ra trước khi đỉnh sóng xuất hiện. Giúp nhà đầu tư biết được Mua - Bán của cổ phiếu trên toàn thị trường hoặc cổ phiếu theo danh mục yêu thích của nhà đầu tư.
Ngành nghề: Báo mua - bán
Phát hiện sức mạnh dòng tiền vào ra cổ phiếu và ngành đa khung thời gian (ngày, tuần, tháng). Đồng thời hỗ trợ cài đặt xem Chart trên Amiborker với Code Ditiso Stock để xem chi tiết tiết hiệu bán, mua trên đồ thị.
Dòng tiền phân bổ theo sàn, ngành
Phát hiện ngành nghề đang dẫn sóng thị trường. Để nhà đầu tư chọn cổ phiếu theo ngành dẫn sóng, tốc độ sinh lời cao nhất và nhanh nhất cho tài khoản.
Nhóm Cổ phiếu vượt đỉnh 52 tuần
Phát hiện kịp thời, cổ phiếu vượt đỉnh 52 tuần, nhận diện được cổ phiếu mạnh đang tăng trưởng, giúp nhà đầu tư có chiến lược đầu tư hiệu quả.
Cổ phiếu mô hình Mark Minervini
Phát hiện cổ phiếu đang hình thành mô hình Mark Minervini, cổ phiếu vào mô hình có tỷ lệ thành công cao, tỷ suất lợi nhuận đạt từ 20% - 50%.
Tư vấn, Quản lý danh mục Đầu tư
Đội ngũ quản lý đầu tư chất lượng, chú trọng chuyên môn. Đầu tư sinh lợi hiệu quả. Đạt được những tiêu chuẩn về đầu tư tương đồng ở các thị trường phát triển như Mỹ hay Châu Âu. Sẽ giúp bạn an toàn về danh mục đầu tư của mình.
Báo điểm mua bán trên Amiborker - Cơ cở
Sử dụng nhiều chỉ báo chuyên sâu kết hợp thuật toán độc quyền của Ditiso, điểm Mua - Bán của thị trường chung cũng như cổ phiếu/phái sinh được hiển thị ngay trên đồ thị, để người dùng biết được tại sao báo điểm mua bán với xác suất cao nhất mang lại hiệu quả tối đa.
Báo Tín hiệu Phái sinh trên App - Web
Báo điểm Long - Short dành cho nhà đầu tư tham gia Phái sinh (VN30F1M), với tỷ lệ thắng lên đến hơn 80%, giúp gia tăng lợi nhuận cho tài khoản của nhà đâu tư.
Báo điểm mua bán trên Amiborker _ Phái sinh
Sử dụng nhiều chỉ báo chuyên sâu kết hợp thuật toán độc quyền của Ditiso, điểm Mua - Bán của thị trường chung cũng như cổ phiếu/phái sinh được hiển thị ngay trên đồ thị, để người dùng biết được tại sao báo điểm mua bán với xác suất cao nhất mang lại hiệu quả tối đa.