Hướng dẫn

Trong phần này chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm Robot chứng khoán Ditiso cho nhà đầu tư, xin lưu ý phần này hết sức quan trọng nhà đầu tư cần chú ý tránh để mua/bán nhầm cổ phiếu, phần mềm này của chúng tôi đều hoạt động được trên cả ba nền tảng Website, Ios, Android, vô cùng tiện lợi cho nhà đầu tư theo dõi điểm mua bán cổ phiếu.

  • Hướng dẫn cách xem khuyến nghị Mua/bán trên Robot chứng khoán Ditiso: Xem videos
  • Đọc báo chứng khoán trên Robot chứng khoán Ditiso: Xem videos