Logo Robot chứng khoán Ditiso

Chính sách đổi trả sản phẩm

Xin chào toàn thể quý khách hàng của Robotchungkhoan! Trong chuyên mục này chúng tôi có quy định về chính sách đổi trả sản phẩm, thời gian đổi trả, phương thức đổi trả sản phẩm, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này.

1. Điều kiện và chính sách đổi trả sản phẩm của robotchungkhoan.vn

Quý khách hàng cần kiểm tra tình trạng hàng hóa và có thể đổi hàng/ trả lại hàng ngay tại thời điểm giao/nhận hàng trong những trường hợp sau:

  • Khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng với gói sản phẩm phần mềm Robot chứng khoán.

2. Điều kiện đổi trả, thời gian thông báo và gửi sản phẩm đổi trả

Địa điểm đổi trả sản phẩm:

Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ đổi trả sản phẩm, tất cả sản phẩm của chúng tôi đều là sản phẩm phần mềm, nên việc đổi trả hết sức nhanh chóng.

Điều kiện đổi trả:

  • Thay đổi gói dịch vụ sản phẩm phần mềm robot chứng khoán

Thời gian đổi trả:

Trừ khi được quy định khác đi trong phần giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ trên website Robotchungkhoan.vn, Yêu Cầu Đổi Trả của khách hàng phải được gửi cho Robotchungkhoan trong vòng 48h kể từ ngày nhận sản phẩm và dịch vụ.

Thời điểm Yêu Cầu Đổi Trả sẽ được xác định như sau:

Nếu khách hàng liên hệ với chúng tôi qua Zalo/Hotline: 0902.178.297, được tính là thời gian yêu cầu đổi trả sản phẩm, tất cả sản phẩm dịch vụ chúng tôi đều là sản phẩm phần mềm/dịch vụ, không có sản phẩm cứng.

3. Phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua

Phương thức đổi trả là chúng tôi sẽ thu hồi license key của khách hàng, khi đó khách hàng không thể truy cập vào sản phẩm/dịch vụ chúng tôi cung cấp nữa.

4. Cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này.

Chi phí cho việc hoàn trả này:

  • Đối với các sản phẩm/dịch vụ đổi lại do lỗi của Robotchungkhoan, khách hàng sẽ được miễn phí đổi trả
  • Đối với các sản phẩm/dịch vụ trả lại do khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng, khách hàng sẽ phải chịu mức phí là 30% giá trị sản phẩm/dịch vụ đã đặt mua.

Cách thức lấy lại tiền:

Nhà đầu tư được chúng tôi chấp thuận hoàn trả sản phẩm, chúng tôi sẽ chuyển khoản tới số tài khoản ngân hàng mà khách hàng cung cấp.